Služby

ÚČETNICTVÍ

Účetnictví je nezbytnou součástí podnikání. Správné vedení účetnictví vyžaduje neustálou orientaci v množství legislativních změn a to zaručuji svým nepřetržitým vzděláváním ve všech oblastech své účetní činnosti. Vedení účetnictví Vám zajistí: zaúčtování přijatých, vydaných faktur a pokladních dokladů sledování splatnosti závazků a pohledávek, po dohodě zajištění jejich úhrad zaúčtování výpisů z bankovních účtů (v několika …

ÚČETNICTVÍ Pokračovat ve čtení »

DAŇOVÁ EVIDENCE

Daňová evidence slouží ke stanovení základu daně z příjmu. Obsahuje údaje o příjmech a výdajích a dále pak údaje o majetku a závazcích. Daňová evidence je v podstatě velmi zjednodušenou a zredukovanou formou účetnictví. Vedení daňové evidence Vám zajistí: zaúčtování přijatých, vydaných faktur a pokladních dokladů sledování splatnosti závazků a pohledávek, po dohodě zajištění jejich …

DAŇOVÁ EVIDENCE Pokračovat ve čtení »

KOMPLETNÍ MZDOVÁ A PERSONÁLNÍ AGENDA

Co chce každý majitel firmy? Spokojeného zaměstnance, který bude pro firmu odvádět maximum. A dobře zpracované mzdy jsou jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout. vyhotovení pracovní smlouvy/dohody, přihlášení zaměstnavatele a zaměstnance na OSSZ a zdravotní pojišťovny, průběžné vytváření dodatků k pracovním smlouvám dle aktuálních změn v legislativě, zpracování výpovědí a dohod o ukončení pracovního poměru, …

KOMPLETNÍ MZDOVÁ A PERSONÁLNÍ AGENDA Pokračovat ve čtení »

DPH – DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

25. den každého měsíce je stresující pro všechny podnikatele. Jistě to znáte – Stihnu podat daňové přiznání včas? Mám vše správně? Co mám ještě vyplnit? Nezapomněl jsem na něco? A spousta dalších otázek… zpracování daňového přiznání k DPH včetně kontrolního hlášení a souhrnného hlášení a jejich podání kontrola správné výše DPH u všech dokladů kontrola …

DPH – DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Pokračovat ve čtení »

SILNIČNÍ DAŇ

Používáme-li auto pro samostatnou činnost, musíme za něj platit silniční daň. Platíme ji jen za ty měsíce, ve kterých jsme auto my nebo kdokoliv jiný pro samostatnou činnost apod. použili. Není přitom důležité, zda máme auto v obchodním majetku nebo jakým způsobem uplatňujeme výdaje (např. paušálem na dopravu, cestovními náhradami apod.). –      zpracování a podání přiznání …

SILNIČNÍ DAŇ Pokračovat ve čtení »

Scroll to Top