DAŇOVÁ EVIDENCE

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Daňová evidence slouží ke stanovení základu daně z příjmu. Obsahuje údaje o příjmech a výdajích a dále pak údaje o majetku a závazcích. Daňová evidence je v podstatě velmi zjednodušenou a zredukovanou formou účetnictví.

Vedení daňové evidence Vám zajistí:

  • zaúčtování přijatých, vydaných faktur a pokladních dokladů
  • sledování splatnosti závazků a pohledávek, po dohodě zajištění jejich úhrad
  • zaúčtování výpisů z bankovních účtů (v několika měnách)
  • vedení evidence majetku (hmotného i nehmotného)
  • měsíční, kvartální a roční přehledy, vypracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob včetně podávání DPH a kontrolního hlášení, pravidelné výstupy pro banky
  • vypracování a podání přehledů pro OSSZ a ZP
  • veškeré přihlášky k daním a jejich podání na příslušný úřad
  • výpočet a upozornění na případnou úhradu záloh na dani z příjmu FO dle zákonných termínů
  • účetní poradenství a zastupování na úřadech
  • pomůžeme navést elektronickou evidenci tržeb (zajištění softwaru, pokladen a propojení s účetním systémem)

Další články

ÚČETNICTVÍ

Účetnictví je nezbytnou součástí podnikání. Správné vedení účetnictví vyžaduje neustálou orientaci v množství legislativních změn a to zaručuji svým nepřetržitým vzděláváním ve

KOMPLETNÍ MZDOVÁ A PERSONÁLNÍ AGENDA

Co chce každý majitel firmy? Spokojeného zaměstnance, který bude pro firmu odvádět maximum. A dobře zpracované mzdy jsou jedním z nástrojů, jak

DPH – DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

25. den každého měsíce je stresující pro všechny podnikatele. Jistě to znáte – Stihnu podat daňové přiznání včas? Mám vše správně? Co

Scroll to Top