KOMPLETNÍ MZDOVÁ A PERSONÁLNÍ AGENDA

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Co chce každý majitel firmy? Spokojeného zaměstnance, který bude pro firmu odvádět maximum. A dobře zpracované mzdy jsou jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout.

  • vyhotovení pracovní smlouvy/dohody, přihlášení zaměstnavatele a zaměstnance na OSSZ a zdravotní pojišťovny, průběžné vytváření dodatků k pracovním smlouvám dle aktuálních změn v legislativě, zpracování výpovědí a dohod o ukončení pracovního poměru, odhlášení na OSSZ a zdravotních pojišťovnách, vypracování zápočtového listu a potvrzení o zdanitelných příjmech
  • pravidelné zpracovávání měsíčních mezd dle Vašich pokynů a s tím související vyhotovení přehledů včetně podání na OSSZ a zdravotní pojišťovny
  • výpočet a příprava příkazu k úhradě mzdových nákladů a odvodů pro Vaší banku
  • vypracování a podání evidenčních listů důchodového pojištění na příslušnou OSSZ

Další články

ÚČETNICTVÍ

Účetnictví je nezbytnou součástí podnikání. Správné vedení účetnictví vyžaduje neustálou orientaci v množství legislativních změn a to zaručuji svým nepřetržitým vzděláváním ve

DAŇOVÁ EVIDENCE

Daňová evidence slouží ke stanovení základu daně z příjmu. Obsahuje údaje o příjmech a výdajích a dále pak údaje o majetku a

DPH – DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

25. den každého měsíce je stresující pro všechny podnikatele. Jistě to znáte – Stihnu podat daňové přiznání včas? Mám vše správně? Co

Scroll to Top